Kontakt

Kontakt uppgifter

Kenth – 0705 16 68 00
Carl – 0706 16 68 70
Tel – 036-166800

Rosenbergsgatan 6
554 51 JÖNKÖPING

Carl Henriksson

Säkerhetsbesiktningsman Lekplatser
HIC Mätning
Markprojektör inkl. VA
Inmätning med GPS och totalstation

E-post: carl@lmk-dev.se
Telefon: 0706-166870

Kenth Henriksson

Landskaps- & Markkonsult:
Markbesiktningsman
Av SITAC f.d. certifierad besiktningsman, SBR
Av SBR f.d. godkänd besiktningsman

E-post: kenth.henriksson@lmk-dev.se
Telefon: 0705-166800