Om oss

OM LMK

I samhällsbyggarnas tjänst för Er som vill samarbeta med erfarna och välutbildade ingenjörer och projektörer inom markteknik och landskapsplanering.

Vi arbetar med detaljutformning av markanläggningar såsom bostadsområden, centrumanläggningar inkl. gator och va i närsamhället.

Vi utför utformningar för lek och rekreation och idrottsanläggningar mm.

Vi gestaltar sjukhusområden, kyrkogårdar och andra offentliga markområden.

Vi utför kontroll- och markbesiktningar samt lekplatsbesiktningar och är väl förtrogna med dagens gällande krav.

Vi nyttjar vår 50-åriga erfarenhet och skapar funktionella markanläggningar.

Givetvis arbetar vi alltid under ett uppdaterat kvalitetssystem.