Projekt

Askgravplats, Södra Griftegården, Gislaved

Nyanläggning av askgravplats på Södra Griftegårdens kyrkogård i Gislaved.
På Södra Griftegården har vi ritat en askgravplats i naturliga material som passar fint in i omgivningen. Vi har vattenkonst i svart diabas där vattnet porlar ner på sidorna och ger en fridfull känsla när man sitter på bänkarna. Gravstenar i granit med omgivande singelyta gör gravstenarna till centrum på hela gravplatsen.

Larsesgården, Skövde

Ombyggnation av särskilt boende.
På tomten finns både skog och gräsytor, detta gjorde att det blev en stor variation av lek. I skogen finns ett vindskydd och tillsammans med t.ex. hinderbana och vattenlek gör det så att gården kan användas till mycket som stimulerar ungdomar.

Storegårdsområdet, Eksjö

På Storegårdsområdet finns både skola, idrottshall, simhall och ishall. Detta gör att många människor, främst ungdomar rör sig i området. Därför har vi projekterat in många ytor där man kan sitta och hänga. Vi har även hybridgräs runt sittytorna för att få ett naturligt och grönt inslag, men som även klarar det stora slitaget. Skolgården är väl belyst och de färgade pallarna lyser i olika färger.

Ramnaparken, Borås

All lekutrustning är i trä, där en stor lekbåt och en 30 meter lång linbana är kronan på verket. Läget på lekplatsen, där den ligger i Ramnaparken vid Ramnasjön, gör att lekutrustningen i naturträ passar in fint. Konstgräset, med mönster i sjötema gör detta till en komplett lekplats för alla sinnen.

Ulricaparken, Ulricehamn

Ulricehamn har nu fått en lek-& mötesplats i världsklass. Barnen i Ulricehamn har fått vara med och bestämma vilken lekutrustning som skulle finnas i parken. Efter deras önskemål utformade vi en lekplats med alla lekmöjligheter som både barn och vuxna kan önska sig. Parken ligger vackert vid vattnet i centrala Ulricehamn.

Kv Magistratshagen, Linköping

Området Magistratshagen i Linköping har totalrenoverats, där vi på LMK har fått vara med och skapa en utemiljö med många mötesplatser. Ljusdesignen har varit viktigt i utformningen, för att skapa trivsel på området hela dygnet.

Forsenskolan, Tidaholm

LMK fick i samband med nybyggnationen av Forsenskolan i Tidaholm, uppdraget att rita om skolgården. Höjdpunkten på skolgården är en komplett näridrottsplats, med löparbanor. Denna kan användas året runt, då man på vintern kan åka skridskor på planen.

Bro, Hylte

Bro i Hylte, Halland. För gångare, cyklister, mopedister och lättare fordon. Att den är gjord i tryckimpregnerat trä gör att den passar väl in i den omgivande miljön.
Med låda på sidan för dragning av spillvatten.

Askgravplats, Sävsjö

Askgravplats, Hyletofta kyrkogård i Sävsjö kommun.
Askgravplatsen, med smidesstaket och granitstolpar tillsammans med gravstenen i svart diabas och förgyllning.

Förskolan Totus, Ulricehamn

Vi på LMK fick äran att projektera utemiljön till förskolan Totus i Ulricehamn. Då förskolan rymmer upp till 120 barn, så krävs det en hel del lekutrustning ute för att sysselsätta barnen. Tomten har en höjdskillnad på över 10 meter som mest, så vi var tvungna att anpassa tomten. Det gjorde att vi kunde anlägga en vattenlek i slänten och en scen, där man har uppträdanden och firar högtider.

Kv Brandmannen, Hjo

LMK har i kvarteret Brandmannen utformat en större lek- och mötesplats i mitten av bostadsområdet. Den är tänkt att ersätta de mindre lekytorna som finns på varje gård. Kv Brandmannen ägs av Wennergrens, Hjo.

Hällstorpsrondellen, Jönköping

LMK har på uppdrag av Jönköpings kommun projekterat Hällstorpsrondellen utanför Råslätt i Jönköpings kommun.

Kvarter Doktorn, Värnamo

LMK har på uppdrag av Finnvedsbostäder ritat om kvarteret Doktorn. Detta är ett av de största enskilda projekt som vi på LMK fått arbeta med, med en yta på ca 70 000 kvadratmeter. Området fick en rejäl uppflyttning med ny belysning, lek, cykelgarage, planteringar, vattentrappa och många nya mötseplatser för de boende i området.

Bogesundsskolan, Ulricehamn

Vi på LMK har haft det stora nöjet att rita om Bogesundsskolans utemiljö i Ulricehamn.
De stora nivåskillnaderna har gjort att vi har fått anpassa gården efter detta.
Vi har en hinderbana i slänt, där höjdskillnaden ger ytterliggare utmaningar.
Barnen har även fått en fin multisport arena med tillhörande läktare. Där läktaren finns var det tidigare en brant och svårskött slänt. En yta som nu kommer till använding för både sport och andra evenemang i skolan.

Bankeryds kyrka, Jönköping

LMK har ritat en ny ramp och trappa för Bankeryds kyrka, som ger hela kyrkogården en fin och tillgänglig entré. Bild under är hur det såg ut innan ombyggnad.

 

Vallsjö kyrkogård, Sävsjö

När Sävsjö pastorat skulle bygga om delar av sin kyrkogårdsmur, valde vi att fortsätta i samma stil, med en rubbelmur i svensk granit.

Flerbostadshus, Taberg

Nybyggnation av flerbostadshus i centrala Taberg, där det förekommer stora nivåskillnader. Vi projekterade murar i olika former, mönster och i olika nivåer med grönska mellan. Detta för att undvika raka och höga stödmurar och ge mer liv åt området.

Lassalyckan, Ulricehamn

Vid den stora idrottsanläggningen i Ulricehamn har LMK ritat en sitt- och viloplats där man kan vila efter en tur i motionsspåret eller väntar på skjuts efter en hockeymatch.

Trafikmiljö

I dagens trafikmiljöer arbetar vi för att göra vistelsen i trafiken så säker som möjligt.
Vi på LMK jobbar med avsmalningar, upphöjningar, gångpassager, övergångsställen och olika trafiklösningar för att göra trafikmiljön säker för alla.

Centrum, Boxholm

I Boxholm projekterade vi om en befintlig gata till gångfartsområde med sittmöbler. Det blev marksten i olika mönster och färger, nytt ledstråk och nya träd för en grönare miljö.

Dagvattenhantering

Med klimatförändringarna som leder till kraftigare regn och översvämningar ställs stora krav på dagvattenhantering. Vi på LMK jobbar både med infiltration och fördröjning, beroende på vilka möjligheter marken ger. Vi jobbar också med ytlig dagvattenhantering när vi inte får lägga ledningar i mark. Bild från Vallastaden, Linköping. 

Guldkroksskolan, Hjo

Vi har ritat om Guldkroksskolan i Hjo. Skolgården har fått nya lekredskap, idrottsanläggingar och mötesplatser som används av alla åldrar på skolan.

Habo Kyrkogård

Habo kyrkogård har fått en ny askgravplats med gång av granithällar, smyckningsplats av röd singel och inhägnas av en granitmur med smidesstaket.

Claesborgs förskola, Skövde

Claesborgs förskola är en helt ny förskola med både lek för rörelse och mer kreativ lek med vattenlek och en trädgård för barn, växter och insekter.

Östra Kyrkogården, Tidaholm

På Östra kyrkogården i Tidaholm har vi på LMK ritat en askgravplats i granit. De raka linjerna och vinklarna passar bra ihop med grusgångarna på kyrkogården.

Solviken, Karlsborg

Solviken är ett seniorboende, vilket ställt stora krav på tillgängligheten. Varje lägenhet har en egen tillgänglighetsanpassad parkeringsplats utanför dörren och en egen uteplats på framsidan och baksidan. På området finns också en gemensam uteplats.

Kinna Centrum, Marks kommun

Ombyggnad av Kinna centrum till gångfartsområde. Kinna fick ett nytt torg och flera nya mötesplatser. Butiksentréer tillgänglighetsanpassades där det var möjligt.

Kvarter Arkadien, Jönköping

Ombyggnad av utemiljön för ett äldre kvarter i Jönköping. Den gamla trähusmiljön har ställt stora krav på utformningen, att få en utemiljö som passar med de fina byggnaderna. Länsstyrelsen ansåg vid tillfället att det var den bäst återskapande kulturgården i Jönköping.

GC-väg, Huskvarna

GC-väg i Huskvarna.

Rosenberg, Tidaholm

Nybyggnation av skola.

Kvarter Flamman, Linköping

Kvarter Flamman är ett område för studenter. Där har vi skappat en utemiljö med många mötesplatser och grillmöjligheter, en del mötesplatser är under tak.

Thilanderska parken, Svenljunga

Thilanderska parken är en nybyggd lek- och aktivitetspark i Svenljunga, där vi på LMK tillsammans med kommun varit med och utformat parken.

Storå Förskola, Hillerstorp

Våren 2023 invigdes denna nya förskola. Vi på LMK har tillsammans med personal på förskolan och Gnosjö kommun utformat skolgården. Det finns mycket möjligheter till lek. Sommartid finns även vattenlek för barnens kreativitet. Solskydd finns över sandlådor, för att ge skugga under soliga dagar. Solskyddet består av lutande plankor som ger heltäckande mot sol samtidigt som regn rinner mellan och rengör sanden.