Tjänster

Våra tjänster

Vi på LMK arbetar utifrån kundens förutsättningar och önskemål och utvecklar ideér och förslag. Genom beställarens och våra kunskaper resulterar detta till en produkt där teknik, miljö och estetik kombineras till det optimala och ekonomiskt bästa.

Vår erfarenhet har varit en stor resurs i våra samhällsåtaganden vilket har skapat funktionella och fungerande anläggningar. Erfarenheter från våra uppskattade drift- och skötselprogram har också bidragit till bra handlingar.

LMK är i ständig utveckling.

MARKPROJEKTERING / VA
Med god design och landskapsarkitektur utför vi utredningar/förstudier, förfrågningsunderlag samt bygghandlingar till alla typer av markanläggningar. Vi är säkerhetscertifierade för besiktning av lekplatser enligt SS EN 1176 & 1177. Vilket gör att vi har stor kunskap om säkerheten vid projektering av lekplatser mm.

PROJEKT- OCH BYGGLEDNING
Där vår erfarenhet är till stor nytta för beställaren vid uppföljning av projekt. Vi biträder beställare, projekt-/byggledare i markfrågor.

BESIKTNINGAR OCH KONTROLL
Entreprenadbesiktningar av alla typer av markanläggningar samt säkerhetsbesiktningar av lekplatser och hic-mätning av stötdämpande underlag.

TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
För gator och centrumanläggningar mm. All projektering utförs med högsta tillgänglighet.

MÄTNING
Inmätning och utsättning med GPS och totalstation.

I SAMHÄLLSBYGGARNAS TJÄNST INOM BL.A:

Bostadsområden, kontors- och affärsområden samt industriområden.

Centrumanläggningar, torg, parker och andra offentliga anläggningar

Skolor, förskolor, lekplatser och äventyrsanläggningar.
samt idrottsanläggningar och vandringsleder.

Kyrkogårdar/askgravplatser mm och församlingshem samt kulturgårdar.

Dagvattenanläggningar samt infiltration och fördröjning.

Gatu- och parkeringsanläggningar, GC-vägar samt rastplatser.